σxчɢǝи/‹'з.̲, مدونه ذوق وربك ، حبيت آسالك إذا تقدري تسويلي رمزيه زي حقتك .. وشكراَ

مدونه ذوق وربك ، حبيت آسالك إذا تقدري تسويلي رمزيه زي حقتك .. وشكراَ
Anonymous

  الذوق آنتي طبعاَ

آقدر بس عندك شيَ محدد أو أختآرلك ،  

  وآسمكَ عشآن آحطو ع الرمزيه